แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS [new]
[เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน]
- แหล่งรวมวิธีการใช้งานระบบ
- สเปกของเครื่องคอมฯและอินเตอร์เนท
- การเตรียมเครื่องคอมฯก่อนใช้งาน
- !!! คู่มือการใช้งานระบบ
[แก้ปัญหาการใช้งาน]
- พิมพ์ไม่ออก
- หน้าจอPopupไม่ขึ้น เช่น เพิ่มโครงการ
- แก้ปัญหาไม่เห็นเมนูใดเลย
- อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
[การปรับปรุงและปิดบัญชีปี 2559]
[การขอลบข้อมูลเก่า เพื่อเริ่มดำเนินการบนระบบปีงบประมาณปัจจุบัน]
อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังบนระบบ e-LAAS ไม่ได้ กรุณารอให้ สถ.เป็นผู้จัดอบรม
กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
IP: 13
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงานการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2241-9000
ต่อ 1607-1612
โทรสาร 0-2241-9044
 


Call Center

โทรศัพท์ 0-2206-6300

 

       มีปัญหาในการทำงานคลิ๊กที่นี่